اخبار سايت

نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان

 
عکس * واحد خبر
نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی تعدادی از دانشجویان
از * واحد خبر در یکشنبه، 14 مهر 1392، 2:41 عصر
 

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مهندسی کامپیوتر

اسامی دانشجویانی که با درخواست تغییر شیوه ایشان از آموزشی به "آموزشی/پژوهشی" موافقت شده است، به فایل پیوست اعلام می گردد.