اطلاعیه برای دانشجویان رشته علوم کامپیوتر

اطلاعیه برای دانشجویان رشته علوم کامپیوتر

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم کامپیوتر

دانشجویانی که در ترم جاری در درس سمینار2 ثبت نام کرده اند، ضمن هماهنگی با استاد مورد نظر، فرم سمینار را از (بخش سمینار) سایت دوره های الکترونیکی دریافت و پر کرده و برای آموزش مربوطه در دوره های الکترونیکی ارسال (یا ایمیل) نمایند.

همچنین دانشجویان ورودی 91 که تمایل به تبدیل وضعیت به آموزشی-پژوهشی دارند و معدل بالای 16 دارند، فرم مربوطه که به پیوست آمده را تکمیل نمایند و به همراه اصل مقالات پذیرفته شده و سمینارهای ارائه شده (در صورت لزوم) حداکثر تا پایان مهرماه 1392 به آموزش ارسال (یا ایمیل) کنند.

آدرس ایمیل:
vuadmin@sbu.ac.ir