عدم پرداخت شهریه و حذف واحدهای درسی از سامانه گلستان

عدم پرداخت شهریه و حذف واحدهای درسی از سامانه گلستان

از Deleted user در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم کلیه رشته های دوره های الکترونیکی و پردیس خودگردان الکترونیکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که شهریه نیمسال اول 93-92 خود را تاکنون واریز نکرده اند، حداکثر تا تاریخ 92/8/28 مهلت دارند تا نسبت به پرداخت شهریه ترم جاری خود در سیستم گلستان اقدام نمایند. در غیر اینصورت اطلاعات مربوط به ثبت نام نیمسال اول 93-92 ایشان از سامانه گلستان حذف خواهد شد و امکان ثبت نام در نیمسال دوم 93-92 وجود نخواهد داشت.