اخذ دروس پیشنیاز رشته مدیریت فناوری اطلاعات

اخذ دروس پیشنیاز رشته مدیریت فناوری اطلاعات

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات؛

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که رشته کارشناسی آنان مدیریتی بوده و دروس "مبانی سازمان و مدیریت" و "مدیریت رفتار سازمانی" با 3 واحد درسی را در دوره کارشناسی خود با نمره بالای 14 گذرانده اند، مجازند از اخذ این دروس در دوره کارشناسی ارشد خودداری نمایند.