اخبار سايت

پرداخت بدهی شهریه

 
عکس * مدير
پرداخت بدهی شهریه
از * مدير در شنبه، 16 آذر 1392، 1:31 عصر
 

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم؛

به اطلاع می رساند ایجاد سرترم و امکان انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92 دانشجویان، منوط به روشن شدن وضعیت بدهی مالی دانشجو می باشد. لذا خواهشمند است پس از مراجعه به امور مالی و رفع مشکل (بدهی)، جهت ساخت سرترم و اجازه انتخاب واحد به کارشناس تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم انتخاب واحد در مهلت مقرر، در زمان حذف و اضافه طبق مقررات (مندرج در تقویم آموزشی) با ایشان رفتار خواهد شد.