اخبار سايت

اطلاعیه مختص دانشجویان پردیس رشته مدیریت فناوری اطلاعات

اطلاعیه مختص دانشجویان پردیس رشته مدیریت فناوری اطلاعات

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناروری اطلاعت پردیس خودگردان الکترونیکی؛

بدین وسیله به اطلاع می رساند تنها دانشجویانی که واحد درسی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته را در نیمسال اول 93-92 اخذ نموده اند، مجازند از اخذ واحد درسی مدیریت رفتار سازمانی (پیشنیاز) در نیمسال دوم 93-92 خودداری نمایند.