اخبار سايت

تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان

تخصیص خوابگاه‌ به دانشجویان

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم؛

بمنظور عدم مراجعه حضوری، تماسهای مکرر و اتلاف وقت دانشجویان جهت اقامت در خوابگاه در ایام امتحانات، دانشجویان متقاضی می توانند درخواست اسکان خود را با اعلام مشخصات کامل دانشجویی، درخواست اقامت و مدت حضور خود از زمان شروع و پایان به پست الکترونیکی aco.stuvp@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند. مدیریت امور خوابگاه ها پس از بررسی درخواست و در صورت وجود ظرفیت، مراتب را به همراه میزان هزینه خوابگاه به اطلاع دانشجویان خواهد رساند. سپس مبلغ هزینه مشخص شده می بایست از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی مندرج در پورتال دانشگاه شهید بهشتی واریز و شماره و تاریخ پرداخت را ارسال تا برای آنان مجوز صادر گردد و سپس در تاریخ معین برای دریافت مجوز کتبی و اسکان به خوابگاههای (کوی خواهران و برادران ) مراجعه نمایند. ضمنا" ارائه درخواست اقامت و واریز هزینه حداقل 48 ساعت قبل از زمان اسکان قابل بررسی بوده و در صورت هرگونه سوال و بروز مشکل با آقای ابیت به شماره تماس 29902090 تماس حاصل نمایند.