اخبار سايت

جهت رفع مشکل باز نمودن فایل فشرده برخی از کلاس های ضبط شده

جهت رفع مشکل باز نمودن فایل فشرده برخی از کلاس های ضبط شده

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، اگر هنگام باز نمودن فایلهای فشرده ضبط کلاس با خطا مواجه شدند، به راهنمای پیوست مراجعه نمایند.

توصیه مهم: برای دانلود فایل از Internet Download Manager یا نرم افزارهای مشابه استفاده نمایند. فایل نصب نرم افزار فوق در "دریافت نرم افزار" قرار داده شده است.