اخبار سايت

اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ

اعلام نمرات درس توسعه سيستم‌های مقياس بزرگ

از اسلام ناظمي در
Number of replies: 0

نمرات اعلام شده تا روز چهارشنبه قابل تجدید نظر است.

تقاضای صرفا مربوط به نمره و بخش های نمرات قابل بررسی است

عصر روز چهارشنبه نمرات نهایی و در گلستان ثبت می گردد و قابل تغيير نخواهد بود