اخبار سايت

جهت حذف و اضافه رشته مهندسی کامپیوتر

جهت حذف و اضافه رشته مهندسی کامپیوتر

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر جهت حذف و اضافه

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویان محترم رشته مهندسی کامپیوتر (معماری و نرم افزار) که دروس ارزیابی کارایی شبکه، پردازش تصویر و امنیت شبکه کامپیوتری را با گروه 11 اخذ نموده اند، در زمان حذف و اضافه (8 و 9 بهمن) گروه مذکور (11) را حذف و گروه 10 را انتخاب نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل با مسئول آموزش مربوطه تماس حاصل فرمایند.