اخبار سايت

زمان برگزاری اولین کلاس آموزشیاران

زمان برگزاری اولین کلاس آموزشیاران

از * مدير در
Number of replies: 0

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند اولین جلسه کلاس تمامی آموزشیاران بعد از برگزاری جلسه اول اساتید خواهد بود.