ارائه درس تحلیل آماری گروه 11 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

ارائه درس تحلیل آماری گروه 11 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات پردیس خودگردان الکترونیکی
بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویان پردیس خودگردان الکترونیکی ورودی 91 مجازند در نیمسال دوم 93-92 درس تحلیل آماری به شماره درس 11-712-11-20 را که زمان ارائه آن شنبه هفته های B ساعت 14 تا 16 می باشد، انتخاب نمایند.