اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم چهارم

اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم چهارم

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری-ترم چهارم

به علت حذف دو درس بررسی موارد خاص حسابداری و سیستمهای حسابداری از چارت رشته حسابداری و اضافه شدن دو درس سمینار 1و2، دانشجویان محترمی که دروس بررسی موارد خاص حسابداری و سیستمهای حسابداری را اخذ نموده اند، موظف به حذف این دو درس و اخذ دو درس سمینار 1 با کد 10-719-13-20 و سمینار 2 با کد 10-720-13-20 می باشند.