اخبار سايت

اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم سوم

اطلاعیه مربوط به دانشجویان رشته حسابداری-ترم سوم

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری ترم سوم

با توجه به اینکه درس حسابرسی پیشرفته از ترم سوم به ترم چهارم انتقال یافته است، کلیه دانشجویانی که درس مذکور را اخذ نموده اند، موظف به حذف درس حسابرسی پیشرفته بوده و ملزم به اخذ کلیه دروس ارائه شده در جدول ترم سوم که در اخبار سایت با عنوان برنامه کلاسی ترم بهمن 93-92 آمده، می باشند. شایان ذکر است در صورت عدم انتخاب دروس ارائه شده مسئولیت عواقب بعدی بر عهده دانشجو می باشد.