اخبار سايت

تمدید زمان حذف و اضافه

تمدید زمان حذف و اضافه

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع می رساند زمان حذف و اضافه در نیمسال دوم 93-92 تا پایان روز دوشنبه 14 بهمن ماه تمدید شد.