اخبار سايت

عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن ماه

عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن ماه

از * مدير در
Number of replies: 0


بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشگاه شهید بهشتی روز چهارشنبه مورخ 92/11/16 تعطیل نمی باشد و کلیه کلاسهای آنلاین در این تاریخ برگزار خواهد شد.