دسترسی به فایل ضبط شده کلاسهای آنلاین

دسترسی به فایل ضبط شده کلاسهای آنلاین

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

دسترسی به فایل ضبط شده کلاسهای آنلاین فعال شده و امکان دانلود فایل کلاسها فراهم شده است.