اخبار سايت

برنامه کلاسی نهایی دروس ارائه شده در ترم دوم 93-92

برنامه کلاسی نهایی دروس ارائه شده در ترم دوم 93-92

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع می رساند برنامه کلاسی نهایی دروس ارائه شده
در نیمسال دوم 93-92 به تفکیک رشته به صورت زیر می باشد:


برنامه کلاسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات (* تغییر یافته)

برنامه کلاسی رشته حسابداری

برنامه کلاسی رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه کلاسی رشته علوم کامپیوتر (* تغییر یافته)

زمان آغاز کلاسها: شنبه 5 بهمن ماه

منظور از هفته های بازه های زمانی زیر است:

5 بهمن(آغاز ترم)-11 بهمن، 19-25 بهمن، 3-9 اسفند، 17-23 اسفند، 16-22 فروردین، 30 فروردین-5 اردیبهشت، 13-19 اردیبهشت، 27 اردیبهشت-2 خرداد

منظور از هفته های بازه های زمانی زیر است:
12-18 بهمن، 26 بهمن-2 اسفند، 10-16 اسفند، 24 اسفند-1 فروردین، 23-29 فروردین، 6-12 اردیبهشت، 20-26 اردیبهشت، 3-7 خرداد(پایان ترم)