اخبار سايت

عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 23 بهمن ماه

عدم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 23 بهمن ماه

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع می رساند دانشگاه شهید بهشتی روز چهارشنبه مورخ 92/11/23 تعطیل نمی باشد و کلیه کلاسهای آنلاین در این تاریخ برگزار خواهد شد.