تحویل پروپزال رشته مهندسی کامپیوتر

تحویل پروپزال رشته مهندسی کامپیوتر

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته مهندسی کامپیوتر

به اطلاع می رساند دانشجویان محترمی که واحد پایان نامه را برای اولین بار در نیمسال دوم 93-92 (ترم جاری) اخذ نموده اند و تا تاریخ 92/12/20 پروپزال خود را به واحد آموزش تحویل داده اند، به علت تغییر فرم پروپوزال لازم است فرم جدید را که به پیوست آمده، دریافت نموده و بعد از امضا توسط استاد راهنما به واحد آموزش مربوطه تحویل دهند.