اخبار سايت

تحویل پروپوزال رشته حسابداری

تحویل پروپوزال رشته حسابداری

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجویان پژوهش محور رشته حسابداری

به اطلاع می رساند دانشجویان محترمی که واحد پایان نامه را برای اولین بار در نیمسال دوم 93-92 (ترم جاری) اخذ نموده اند تا تاریخ 92/12/20 فرصت دارند پروپزال خود را از پیوست دریافت نموده و بعد از امضا توسط استاد راهنما به واحد آموزش مربوطه تحویل دهند.