اخبار سايت

تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی(اصلاح شده)

تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی(اصلاح شده)

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره پردیس خودگردان الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی دانشگاه (غیر از آزمون سراسری)

به اطلاع دانشجویان مذکور می رساند تا تاریخ 92/12/10 جهت ارائه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات دوره کارشناسی به این دانشگاه خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کارشناسی به صورت حضوری به واحد آموزش دوره های الکترونیکی مراجعه نموده و فرم مذکور را به همراه کپی مدرک تحصیلی دوره کارشناسی به دانشکده دوره لیسانس خود تحویل دهند.