لزوم تغییر ایمیل کاربران از یاهو، هاتمیل، لایو و آتلوک به سرورهای دیگر

لزوم تغییر ایمیل کاربران از یاهو، هاتمیل، لایو و آتلوک به سرورهای دیگر

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه کلیه کاربران محترم،

به اطلاع می رساند به دلیل سیاست های جدید سایتهای yahoo, hotmail, live, outlook امکان ارسال ایمیل از میل سرورهای غیر از آنها وجود ندارد. لذا لازم است کاربرانی که در سایت lms ایمیلشان یکی از سرویسهای فوق تعریف شده، به سرورهای دیگر مانند gmail تغییر دهند.