اساتید راهنمای دانشجویان سمینار رشته علوم کامپیوتر

اساتید راهنمای دانشجویان سمینار رشته علوم کامپیوتر

از * مدير در
Number of replies: 0


بدین وسیله به اطلاع می رساند استاد راهنمای درس سمینار دانشجویان رشته علوم کامپیوتر نیمسال دوم 93-92 به شرح زیر مشخص شد:
۱- آقای قادر ایمانی : خانم دکتر طهماسبی - موضوع: تحلیل ناحیه پوششی با یک دوربین
۲- آقای مجتبی عباسپور شیرازی فرد : آقای دکتر ایزدی - موضوع: شبکه حسگر بیسیم
۳- خانم کبری پالیک : آقای دکتر ایزدی
۴- خانم مریم ناظم : آقای دکتر ایزدی - موضوع: امنیت پایگاه داده ها
*** سایر دانشجویان پس از مشورت با استاد موردنظر و دریافت تأییدیه از ایشان، فرم مربوطه را دوباره تکمیل و به واحد آموزش رشته خود ارسال نمایند.