جهت تکمیل مدارک تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات

جهت تکمیل مدارک تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات ورودی بهمن 91؛

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که اسامی آنها به پیوست اعلام شده، جهت تکمیل مدارک تحصیلی خود به مدیریت تحصیلات تکمیلی (خانم مقدس نژاد) مراجعه نمایند. در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها با مشکل مواجه خواهد شد و عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.