اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری (اصلاح شده)

اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری (اصلاح شده)

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری ورودی بهمن 91-پردیس خودگردان الکترونیکی؛

دانشجویانی که تمایل به تبدیل وضعیت به آموزشی/پژوهشی دارند با میانگین معدل دوترم اول بالای 16.5 فرم پیوست را تکمیل و امضا نموده و حداکثر تا 8 اردیبهشت ماه به آموزش ارسال (یا ایمیل) نمایند. شایان ذکر است اساتید راهنمای پیشنهادی درج شده در فرم حتماً باید از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی باشند. توجه فرمایید درخواستهای بعد از تاریخ مذکور تحویل گرفته نمی شود.
آدرس پست الکترونیکی: vuadmin@sbu.ac.ir