اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر

اطلاعیه درخواست تبدیل وضعیت آموزشی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع می رساند دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر ورودی بهمن 91 که تمایل به تبدیل وضعیت به آموزشی / پژوهشی دارند حداکثر تا تاریخ 93/2/8 فرصت دارند در صورت دارا بودن شرایط معدل کل بالای 16.5 و موافقت استاد راهنمای مربوطه، درخواست خود را به آموزش مربوطه تحویل دهند.