اخبار سايت

جهت مشاهده رویدادهای تقویم در آخرین روزهای ماه

جهت مشاهده رویدادهای تقویم در آخرین روزهای ماه

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه کلیه کاربران محترم؛

جهت مشاهده رویدادهای تقویم اعم از لینک کلاسهای آنلاین و محل ارسال تمرین و پروژه، در آخرین روزهای هر ماه، به جای کلیک برروی تقویم سایت، ابتدا وارد صفحه درس مربوطه شده و سپس لینک کلاس یا تحویل تمرین را انتخاب نمایید.