اخبار سايت

نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری

نتیجه درخواست تغییر شیوه آموزشی دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات و حسابداری؛

اسامی دانشجویان مورد تأیید شورای مرکز آموزش الکترونیکی جهت تغییر شیوه از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور به پیوست آمده است. لذا لازم به ذکر است پذیرش درخواست دانشجویان جهت تغییر شیوه منوط به تأیید نهایی مدیریت تحصیلات تکمیلی می باشد.