اخبار سايت

جهت تهیه فیش غذا در ایام امتحانات

جهت تهیه فیش غذا در ایام امتحانات

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع می‌رساند دانشجویان محترم دوره های مجازی دانشگاه می توانند جهت تهیه فیش غذا در ایام امتحانات، همه روزه به آقای رضازاده (پشت رستوران اساتید) مراجعه نمایند.