اخبار سايت

ساعت اداری در ماه رمضان و تعطیلات تابستانی دانشگاه

ساعت اداری در ماه رمضان و تعطیلات تابستانی دانشگاه

از * مدير در
Number of replies: 0


بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند پایان ساعت اداری دانشگاه شهید بهشتی در ماه مبارک رمضان ساعت 14 و دانشگاه از تاریخ 16 مرداد تا 7 شهریورماه تعطیل می باشد