اخبار سايت

تحویل پروپزال

تحویل پروپزال

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجویان پژوهش محور

به اطلاع می رساند دانشجویان محترمی که واحد پایان نامه را در نیمسال اول 94-93 اخذ نموده اند حداکثر تا تاریخ 93/6/10 فرصت دارند فرم پروپزال مطابق رشته خود را از پیوست دریافت نموده و بعد از امضا توسط استاد راهنما و استاد مشاور به واحد آموزش مربوطه تحویل دهند.