تاییدیه تحصیلی

تاییدیه تحصیلی

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدین وسیله به اطلاع میرساند تاییدیه تحصیلی دانشجویانی که اسامی آنها در جدول ذیل قید شده است دچار نقص میباشد, لذا خواهشمند است در اسرع وقت جهت تکمیل تاییدیه تحصیلی خود به مدیریت تحصیلات تکمیلی ( سرکار خانم مقدس نژاد به شماره 29902141) مراجعه نمایند و در غیر این صورت طبق مقررات با ایشان رفتار خواهد شد.

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

شماره دانشجویی

1

داود نوری

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

92413408

2

سید امیر اعتمادی

مدیریت فناوری اطلاعات

92420009

3

نیکو سرگل زهی

مهندسی کامپیوتر- معماری

92413200

4

الناز مروی مقدم شهری

مهندسی کامپیوتر- معماری

92413371

5

عاطفه خیراندیش

علوم کامپیوتر

92422069

6

نرگس رحیم زاده

مدیریت فناوری اطلاعات

92420065

7

محمودرضا پاکراه

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

92413062

8

مریم زمانی

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

92413189

9

مهدی مهدوی یار

مدیریت فناوری اطلاعات

92420168

10

میلاد زاهدی توچائی

مدیریت فناوری اطلاعات

91450241

11

امین رضا اخلاص

مدیریت فناوری اطلاعات

91451851

12

مجتبی میرزا محمد

مدیریت فناوری اطلاعات

92420042

13

خشایار صائمیان

مهندسی کامپیوتر- معماری

91413102

(توسط محسن جنادله ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب یکشنبه، 22 تیر 1393، 1:15 عصر بوده است)