اخبار سايت

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

بدین وسیله به اطلاع میرساند دانشجویان ماقبل ورودی 93 که تاکنون موفق به گذراندن درس زبان تخصصی نشده اند جهت اعلام آمادگی برای اخذ درس مذکور نهایتا تا تاریخ 15/6/93 به  آموزش مرکز دوره های الکترونیکی مراجعه نمایند. عواقب ناشی از عدم مراجعه برعهده دانشجو میباشد.