اخبار سايت

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی ورودی 93

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان مجازی ورودی 93

از * مدير در
Number of replies: 0
 

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 93؛

به منظور آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری lms و چگونگی کار با کلاس آنلاین، یک کارگاه آموزشی در روزهای سه شنبه 93/6/18 و چهارشنبه 93/6/19 در گروه‌هایی که به صورت زیر تعریف شده است، در محل "سایت" واقع در طبقه اول ساختمان معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

گروه 1: سه شنبه 93/6/18 ساعت 15 تا 17
گروه 2: چهارشنبه 93/6/19 ساعت 12 تا 14
گروه 3: چهارشنبه 93/6/19 ساعت 15 تا 17


 ***حضور کلیه دانشجویان در کارگاه الزامی است.

 لازم به ذکر است که کلاسهای آنلاین دانشجویان ورودی جدید شنبه 22 شهریورماه آغاز خواهد شد.