برنامه نهايي کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 94-93

برنامه نهايي کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال اول 94-93

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي رساند برنامه نهايي کلاسي دروس ارائه شده
در نيمسال اول 94-93 به تفکيک رشته به صورت زير مي باشد:


برنامه کلاسي رشته مديريت فناوري اطلاعات (تغيير يافته)

برنامه کلاسي رشته مهندسي کامپيوتر (تغيير يافته)

برنامه کلاسي رشته حسابداري

برنامه کلاسي رشته علوم کامپيوتر (تغيير يافته)

زمان آغاز کلاسهاي آنلاين: شنبه 15 شهريورماه

منظور از هفته هاي بازه هاي زماني زير است:

15 شهريور(آغاز ترم)-21 شهريور، 29 شهريور-4 مهر، 12 مهر-18 مهر، 26 مهر-2 آبان، 10 آبان-16 آبان، 24 آبان-30 آبان، 8 آذر-14 آذر، 22 آذر-28 آذر 

منظور از هفته هاي بازه هاي زماني زير است:

 22 شهريور-28 شهريور، 5 مهر-11 مهر، 19 مهر-25 مهر، 3 آبان-9 آبان، 17 آبان-23 آبان، 1 آذر-7 آذر، 15 آذر-21 آذر، 29 آذر-3 دي(پايان ترم)

 

 

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب شنبه، 5 مهر 1393، 3:05 عصر بوده است)

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب دوشنبه، 28 مهر 1393، 1:46 عصر بوده است)

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب دوشنبه، 28 مهر 1393، 6:28 عصر بوده است)

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب يکشنبه، 4 آبان 1393، 8:25 صبح بوده است)