اخبار سايت

تحويل پروپوزال رشته حسابداري

 
عکس * مدير
تحويل پروپوزال رشته حسابداري
از * مدير در چهارشنبه، 26 شهریور 1393، 1:45 عصر
 


دانشجويان محترم رشته حسابداري که درس پايان نامه را اخذ نموده اند، تنها تا تاريخ 31 شهريور مي توانند پروپوزال خود را ارائه دهند. درغيراينصورت پايان نامه آنها حذف و به آموزش محور تغيير وضعيت داده مي شوند.