دريافت ايميل دانشجويي براي دانشجويان ورودي 93 جهت دسترسي به منابع الکترونيکي

دريافت ايميل دانشجويي براي دانشجويان ورودي 93 جهت دسترسي به منابع الکترونيکي

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي رساند دانشجويان محترم ورودي 93 مي توانند جهت دريافت ايميل دانشجويي به پورتال دانشگاه به آدرس  www.sbu.ac.ir مراجعه نموده و با کليک برروي گزينه ميز خدمات فناوري اطلاعات واقع در پايين صفحه و پس از آن ثبت نام ايميل دانشگاهي، فرم درخواست صدور ايميل دانشجويي را تکميل نمايند. شايان ذکر است دسترسي دانشجويان به منابع الکترونيکي دانشگاه به آدرس ايميلي که در فرم وارد مي نمايند، ارسال خواهد شد.

دانشجويان محترم در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره  تلفن 29902515 تماس حاصل فرمايند.