اخبار سايت

تحويل پروپزال رشته مديريت و حسابداري

تحويل پروپزال رشته مديريت و حسابداري

از * مدير در
Number of replies: 0


قابل توجه دانشجويان پژوهش محور رشته مديريت فناوري اطلاعات و حسابداري

به اطلاع مي رساند دانشجويان محترم ورودي 92  حداکثر تا تاريخ 93/9/10 فرصت دارند فرم پروپزال مطابق رشته خود را از پيوست دريافت نموده و بعد از امضا توسط استاد راهنما و استاد مشاور به واحد آموزش مربوطه تحويل دهند.