اخبار سايت

مسابقات بسکتبال درون دانشگاهي (پسران)

 
عکس * مدير
مسابقات بسکتبال درون دانشگاهي (پسران)
از * مدير در شنبه، 15 آذر 1393، 8:33 صبح
 

اطلاعيه ورزشي

مسابقات بسکتبال درون دانشگاهي (پسران)

شرايط شرکت:
1-  از هر دانشکده فقط يک تيم مي تواند شرکت کند.

2- اعضاي هر تيم متشکل از 9 بازيکن و 1 نفر سرپرست (جمعاً 10 نفر) مي باشد.

3- هر تيم بايد با البسه کامل بسکتبال در مسابقات شرکت نمايند.

 

زمان ثبت نام: از تاريخ 93/9/12 تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 93/9/19

 

جهت هماهنگي شرکت در مسابقات با شماره تماس 09128466913 (حمصي) تماس حاصل بفرماييد.