مسابقات بسکتبال درون دانشگاهي (پسران)

مسابقات بسکتبال درون دانشگاهي (پسران)

از * مدير در
Number of replies: 0

اطلاعيه ورزشي

مسابقات بسکتبال درون دانشگاهي (پسران)

شرايط شرکت:
1-  از هر دانشکده فقط يک تيم مي تواند شرکت کند.

2- اعضاي هر تيم متشکل از 9 بازيکن و 1 نفر سرپرست (جمعاً 10 نفر) مي باشد.

3- هر تيم بايد با البسه کامل بسکتبال در مسابقات شرکت نمايند.

 

زمان ثبت نام: از تاريخ 93/9/12 تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 93/9/19

 

جهت هماهنگي شرکت در مسابقات با شماره تماس 09128466913 (حمصي) تماس حاصل بفرماييد.