اخبار سايت

تخصيص خوابگاه به دانشجويان

تخصيص خوابگاه به دانشجويان

از * مدير در
Number of replies: 0

 

دانشجويان محترم جهت ارائه درخواست اقامت در خوابگاه در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است دانشجويان متقاضي اسکان با به همراه داشتن کارت دانشجويي و کارت شناسايي معتبر به مديريت امور خوابگاه ها مراجعه نمايند. در صورت داشتن هرگونه سوال و بروز مشکل با آقاي ابيت به شماره تماس 29902090 تماس حاصل نمايند.