اخبار سايت

تعويق امتحانات روز چهارشنبه مورخ 93/10/10

تعويق امتحانات روز چهارشنبه مورخ 93/10/10

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به نامه معاون محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه که به پيوست الصاق گرديده است کليه امتحانات روز چهارشنبه مورخ  93/10/10 لغو و در روز يکشنبه مورخ 93/10/21 در همان ساعت برگزار خواهد شد.

 

(توسط محسن جنادله ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب دوشنبه، 8 دي 1393، 2:06 عصر بوده است)

(توسط محسن جنادله ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب دوشنبه، 8 دي 1393، 4:29 عصر بوده است)