عدم بارگذاري پايان نامه در سامانه ايرانداک

عدم بارگذاري پايان نامه در سامانه ايرانداک

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي رساند طبق اطلاعيه پيوست لازم است دانشجويان محترم از بارگذاري پايان نامه هاي خود در سامانه ايرانداک خودداري نمايند.