برنامه کلاسي نهايي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 94-93

برنامه کلاسي نهايي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 94-93

از * مدير در
Number of replies: 0

به اطلاع مي رساند برنامه کلاسي دروس ارائه شده در نيمسال دوم 94-93 به انضمام برنامه کلاسي آموزشياران به صورت زير مي باشد:

برنامه کلاسي رشته مديريت فناوري اطلاعات ( آموزشيار درس مديريت زنجيره تامين٬ برنامه آموزشيار درس تئوري مديريت پيشرفته)

برنامه کلاسي رشته مهندسي کامپيوتر (* درس امنيت شبکه فقط گروه 10 ارائه شده است٬ برنامه آموزشيار درس vlsi پيشرفته و معماري کامپيوتر پيشرفته)

برنامه کلاسي رشته حسابداري

برنامه کلاسي رشته علوم کامپيوتر(آموزشيار درس نظريه علوم کامپيوتر)

زمان آغاز کلاسهاي آنلاين: شنبه 4 بهمن ماه

منظور از هفته هاي A (فرد) بازه هاي زماني زير است:

4 بهمن(آغاز ترم)-10 بهمن، 18-24 بهمن، 2-8 اسفند، 16-22 اسفند، 15-21 فروردين، 29 فروردين-4 ارديبهشت، 12-18 ارديبهشت، 26 ارديبهشت-1 خرداد

منظور از هفته هاي B (زوج) بازه هاي زماني زير است:
17-11 بهمن، 25 بهمن-1 اسفند، 9-15 اسفند، 23-29 اسفند، 22-28 فروردين، 5-11 ارديبهشت، 19-25 ارديبهشت، 2-6 خرداد(پايان ترم)

 

 

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب شنبه، 11 بهمن 1393، 2:13 عصر بوده است)

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب شنبه، 11 بهمن 1393، 4:18 عصر بوده است)

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب شنبه، 11 بهمن 1393، 6:24 عصر بوده است)

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب يکشنبه، 3 اسفند 1393، 3:11 عصر بوده است)

110