دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين

دسترسي به فايل ضبط کلاسهاي آنلاين

از * مدير در
Number of replies: 0

 

به اطلاع مي رساند دسترسي به فايل ضبط شده هر کلاس حداکثر 48 ساعت پس از برگزاري کلاس در سايت امکان پذير مي باشد. شايان ذکر است دانشجويان محترم مي توانند جهت گزارش نقص احتمالي در فايل ضبط شده٬ مشخصات کلاس و آدرس لينک آن را به همراه نوع مشکل فني به آدرس ايميل ehsan_haghdoust@outlook.com ارسال نمايند. جهت پيگيري روزهاي شنبه تا چهارشنبه (غير از سه شنبه) از ساعت 16 تا 18 با شماره تلفن 29903222 و 22431728 جناب آقاي حق دوست تماس حاصل نماييد.