پرداخت بدهي مالي

پرداخت بدهي مالي

از * مدير در
Number of replies: 0


بدين وسيله به اطلاع مي رساند مطابق نامه مديريت محترم تحصيلات تکميلي که به پيوست آمده، دانشجوياني که ثبت نام ايشان در سامانه گلستان قطعي نشده است، حداکثر تا تاريخ 94/1/25 نسبت به مشخص نمودن وضعيت مالي خود از طريق امور مالي اقدام نمايند. در غير اينصورت مجاز به ادامه تحصيل در نيمسال دوم 94-93 نخواهند بود.

 

(توسط مدير فني سيستم ويرايش شد - زمان اصلي طرح مطلب يکشنبه، 10 اسفند 1393، 1:16 عصر بوده است)

114