اخبار سايت

کارت تغذيه در ايام امتحانات

کارت تغذيه در ايام امتحانات

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي‌رساند در ايام امتحانات کارت موقت تغذيه براي دانشجويان محترم دوره هاي مجازي دانشگاه صادر مي‌شود. دانشجويان محترم مي توانند همه روزه تا قبل از ساعت 11 به آقاي رضازاده (پشت رستوران اساتيد) مراجعه و يا با شماره تلفن 29902229 تماس حاصل نمايند.