اخبار سايت

تخصيص خوابگاه به دانشجويان

تخصيص خوابگاه به دانشجويان

از * مدير در
Number of replies: 0

 

به اطلاع مي رساند دانشجويان متقاضي اقامت در خوابگاه در ايام امتحانات با به همراه داشتن کارت دانشجويي و کارت شناسايي معتبر به مديريت امور خوابگاه ها مراجعه نمايند. در صورت داشتن هرگونه سوال و بروز مشکل با آقاي ابيت به شماره تلفن 29902090 تماس حاصل نمايند.