برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 94

برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان مجازي ورودي 94

از * مدير در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي 94؛

به منظور آشنايي با سامانه مديريت يادگيري lms و چگونگي کار با کلاس آنلاين، يک کارگاه آموزشي در روزهاي دوشنبه 94/6/16 و سه شنبه 94/6/17 و چهارشنبه 94/6/18 در گروه‌هايي که بر حسب حروف الفبا تقسيم بندي شده است، در محل "سايت" واقع در طبقه اول ساختمان معاونت فناوري اطلاعات دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي گردد.

زمان کارگاه

تقسيم بندي برحسب حروف الفبا

گروه 1: دوشنبه 94/6/16 ساعت 15 تا 17

حروف الف  الي  ذ

گروه 2: سه شنبه 94/6/17 ساعت 15 تا 17

حروف ر  الي  ق

گروه 3: چهارشنبه 94/6/18 ساعت 15 تا 17

حروف  ک  الي  ي

 

 ***حضور کليه دانشجويان در کارگاه الزامي است.
 لازم به ذکر است که کلاسهاي آنلاين دانشجويان ورودي جديد چهارشنبه 1 مهرماه آغاز خواهد شد.